1.Vị trí địa giới

1.1.Vị trí: Xã Đoàn Kết được chia tách thành lập phường Nguyễn Trãi  theo Nghị định số 13/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2004 của Chính Phủ. Với tổng diện tích đất tự nhiên là 2.262,77 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 1.509,8 ha; Đất phi nông nghiệp 749,79ha; Đất chưa sử dụng 3,17 ha). Có toạ độ địa lý từ 1070 55' 40'' đến 1070 59' 29'' kinh độ đông; từ 140 19' 09'' đến 140 22' 41'' vĩ độ bắc.

   Là một xã vùng ven nằm ở phía nam thành phố Kon Tum cách trung tâm thành phố khoảng 06 km; phía đông giáp với Phường Nguyễn Trãi, Phía Tây giáp với xã IaChim và xã ĐakNăng, phía nam giáp với xã Hòa Bình, phía Bắc giáp với xã Vinh Quang và xã Ngọc Bay; có trục đường tỉnh lộ 671 chạy qua địa bàn xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

1.2. Địa giới

Là một xã vùng ven nằm ở phía nam thành phố Kon Tum cách trung tâm thành phố khoảng 06 km

- Phía Đông Phường Nguyễn Trãi

- Phía Tây giáp xã IaChim

- Phía Nam giáp xã xã Hòa Bình

- Phia Bắc giáp Vinh Quang và xã Ngọc Bay